65+ -remonttiryhmä latulaisille 2020

Ryhmä on tarkoitettu 65-vuotiaille ja vanhemmille latulaisille ja erityisesti niille, joilla on haasteita liikuntakyvyn tai terveyden kanssa.

Toiminta sisältää terveyskuntotestit, ohjattuja terveysliikunnan tunteja, joiden teemoina ovat mm. tasapaino ja arjen askareet, liikkuvuus ja venyttely, lihashuolto, ravitsemus ja uni sekä mielen hyvinvointi.       

Ryhmän kokoontumiskertoja on kuusi ja ohjaajina ovat toisen lukukauden fysioterapeuttiopiskelijat. Ryhmä kokoontuu maanantaisin viikoilla 14 - 20 klo 9 - 10, ei pääsiäismaanantaina.

 Ryhmään ilmoittautuminen on 3. - 14.2. Karelia ammattikorkeakoulun Tikkarinteen kampuksen pääaulassa, vahtimestarin lasikopin luota löytyvään ilmoittautumislaatikkoon. 

Lisätiedot:

Fysioterapian opettaja Anu Pukki, anu.pukki@karelia.fi, p. 050 30 16 348 tai

Liisa Oura / Joensuun Latu, liisa.oura@gmail.com, p. 040 829 4239

Kunnon remontointia etänä – 65+ -remonttiryhmä toimi myös koronakeväänä


(Anu Pukin artikkeli kokonaisuudessaan on julkaistu Joensuun Ladun nettisivuilla)

Joensuun Latu ja Karelia-ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusvastuu aloittivat syksyllä 2017 yhteistyön Ladun jäsenten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi. Keväällä 2020 koronaepidemian alettua valtioneuvosto otti käyttöön valmiuslain ja suositteli ikäihmisille kontaktien välttämistä. Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinteen kampus sulki suositusten mukaisesti ovensa kaksi viikkoa ennen remonttiryhmätoiminnan alkamista. Osallistujat ja fysioterapeuttiopiskelijat pääsivät harjoittelemaan valtavaa digiloikkaa, joka kaikkien osapuolien näkökulmasta osoittautui onnistuneeksi. 

Joensuun Ladun ja Karelia-ammattikorkeakoulun yhteistyön tavoitteena on hyvinvoiva, aktiivinen ja toimintakykyinen ikääntyvä latulainen. 65+ -remonttiryhmään ovat sen alusta lähtien olleet tervetulleita yli 65-vuotiaat Joensuun Ladun jäsenet, joilla on arkiaktiivisuutta alentavia sairauksia tai merkkejä toimintakyvyn alentumisesta. Fysioterapeuttisten arviointi- ja ohjausmenetelmien avulla ryhmissä järjestetään toimintakykyä ylläpitävää tai kehittävää terveysliikuntaa ja neuvontaa. Kokoontumiskertoja oli aikaisemmin kahdeksan, mutta uuden opetussuunnitelman myötä kertamäärä supistui kuuteen. Ensimmäinen kerroista koostuu haastattelusta ja terveyskuntotesteistä.

Muut kokoontumiskerrat ovat sisältäneet sekä fyysistä harjoittelua että tietoa mm. lepoon ja palautumiseen liittyvistä asioista, ravitsemuksesta ja mielen hyvinvoinnista.

Yhteinen digiloikka

Keväällä 2020 ryhmätoiminta muutettiin etäyhteyksin toteutetuksi henkilökohtaiseksi ohjaukseksi. Etäyhteyksiin oli käytettävissä useita eri sovelluksia; osallistuja ja opiskelijat päättivät yhdessä, mitä sovellusta tunnin pituisilla ohjauskerroilla käytetään.

Etäohjaus toimi hivenen negatiivisista ennakkokäsityksistä huolimatta hyvin. Osa osallistujista koki, että oli helpompi keskittyä harjoitteisiin, kun ympärillä ei ollut ryhmän hälinää. Toki myös ryhmätoiminnan tuomaa yhteisöllisyyttä kaivattiin. Moni oli kiitollinen, kun koronakeväästä huolimatta sai yksilöllistä ohjausta toimintakykynsä tueksi. Liikuntamotivaatio ja -kyky kasvoivat, kunto kohosi ja monet saivat uusia ideoita harjoitteluunsa. Henkilökohtaisesti laaditut ja sähköpostilla ohjauksen jälkeen saadut kirjalliset ohjeet koettiin tehokkaiksi toimintakyvyn kehittämisen välineiksi.

Useat fysioterapeuttiopiskelijoista ohjasivat tavoitteellisesti ensimmäistä kertaa elämässään, joten digiloikka ja ohjausosaamisen loikka tulivat samalla isolla ponnistuksella.Ensimmäiset ohjauskerrat koettiin haastaviksi, koska osallistuja ja ohjaaja eivät missään kohtaa tavanneet kasvokkain ennen ohjausten alkamista. Harjoitteiden näyttäminen etäyhteydessä vaati erityisen selkeää kommunikaatiota, mikä saattaa kokemattomalle ohjaajalle olla haastavaa. Opettajan näkökulmasta katsoen oppilaat selvisivät todella hyvin.

Joensuun Ladun ja Karelia-ammattikorkeakoulun yhteistyö jatkuu syksyllä 2020, toivottavasti ilman koronan häiritsevää vaikutusta. Jos kyseistä häirintää on, olemme yhteistyötahoina valmistautuneempia kohtaamaan etäohjauksen haasteet. Kevään 2020 ilmoittautumiset pidetään voimassa ja allekirjoittaneen sähköpostiin voi laittaa toiveita peruutuspaikalle pääsystä. Tavoitteena on jatkossakin edistää latulaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä!

Anu Pukki, fysioterapian opettaja (anu.pukki@karelia.fi)