Jäsenkyselystä 2016 eväitä toimintaan

24.11.2016

Syyskuun lopulla järjestettyyn jäsenkyselyyn saatiin 110 vastausta ja niiden mukana paljon toteuttamiskelpoisia ideoita sekä hyödyllistä ja kannustavaa palautetta. Kiitos kaikille osallistuneille!

Yli puolet vastaajista toivoi päivä- ja viikonloppuretkiä lähialuille. Myös Lapin matkoja pidettiin tärkeinä. Joka kolmannen vastaajan mielestä nykyinen toiminta on riittävää. Useissa vastauksissa toivottiin retkeilyyn liittyvää opastusta, toimintaa lapsille sekä matalan kynnyksen retkiä hitaammin liikkuville.

Ehdotuksia retkikohteiksi tuli runsaasti, suurin osa tuttuja Ladun retkiltäkin, mutta joukossa myös vieraampia. Valtaosa retkitoiveista suuntautui Pohjois-Karjalan luontokohteisiin tai muualle Itä-Suomeen. Myös Lapin ja Kainuun suunta kiinnostaa. Kyselyssä esille tulleita toiveita on otettu huomioon vuoden 2017 toiminnan suunnittelussa. Monta hyvää ideaa jäi toteutettavaksi tulevillekin vuosille.

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvottiin 150 euron lahjakortti, jonka sai Marja Kontkanen.

Lisää jäsenkyselyn tuloksista voit lukea seuraavasta Joensuun Ladun jäsenlehdestä, joka ilmestyy viikolla 50. sekä liitetiedostosta.

Merja Mustonen