Turvallinen, helposti tavoitettava ja mielekäs liikuntareitistö on aktiivisen terveysliikunnan tae

Kaikenikäisten virkistys- ja terveysliikunnan edistäminen

 • Joensuun Latu edistää säännöllistä asiointi- , työmatka- ja/tai vapaa-ajan terveysliikuntaa;
  liikuntaa, joka tapahtuu ulkona

kesällä jalkaisin, polkupyöräillen, meloen, soutaen, uiden jne.

talvella hiihtäen, lumikenkäillen, avannossa uiden, retkiluistellen, potkukelkkailen jne.

 • fyysisen rasituksen lisäksi terveysliikuntaan sisältyy tärkeänä osana sosiaalinen sekä luonto- ja ympäristöystävällinen näkökulma

Kaikenikäisten, ULKONA tapahtuvan, säännöllisen terveysliikunnan edistäminen asettaa suuret vaatimukset kaikelle maankäytön suunnittelulle (kaavoitukselle) ja rakentamiselle, jotta ”suuret kansanjoukot” saadaan ”ylös, ulos ja lenkille” sekä ymmärtämään paremmin luontoyhteyttä ja kasvamaan sosiaalisesti.

 • investoinnit terveysliikuntaan kannattavat aina - pienentää sairaudenhoitokuluja
 • ovat poikkeuksetta edullisempia rakentaa kuin muut liikuntapaikat - tuottoaste hyvä

Millainen on virkistys- ja terveysliikuntaa edistävä reitistö?

1. On verkostomainen – luo houkuteltavuutta ja mielekkyyttä.

 • Lähiliikuntareitistöt ovat lenkkejä – eivät edestakaisia pistoja
  • Sanonta: "lähetään lenkille"; Ei sanota: "lähdetään pistolle”
 • Lähiliikuntareitit verkostoituvat edelleen muiden taajamien, kuntakeskusten, naapurimaakuntien ja valtakunnallisten (esim. E10) reitistöjen kanssa

2. On turvallinen – lapset ja vanhuksetkin uskaltavat lenkille.

 • Reitistö on erillään moottoriajoneuvoliikenteestä – risteävät kohdat eritasossa.
 • Hyvin opastettu (viitoitus, opasteet, kartat) – ulkopaikkakuntalaisetkaan (matkailijat) eivät saa eksyä.
 • Erityisryhmille (lapset, vanhukset, vammaiset jne.) omia liikunta-alueita / -reittejä

3. Hyvin tavoitettavissa - ilman omaa autoakin.

 • Paikkakuntalaisten säännölliselle liikuntareitille ”kotiportilta”
  • ”ei sen hankalampaa rakentaa kuin katuverkostokaan!”
 • Matkailun edistämistä: reitistö alkaa ”hotellin ovelta”

4. Kaikki vuodenajat huomioiva – kesä ja talvi.

 • Myös latuverkoston pääreitit merkittävä yleiskaavaan.
  • alkutalvea ei tarvitse hiihdellä "piikkisten ruusupuskien päällä"

Joensuun kaupungin kaavoitus ja liikuntapalvelut on oivallisella yhteistyöhengellä ottanut Joensuun Ladun mielipiteet, kannaotot ja lausunnot huomioon kaavoitusratkaisuissa ja liikuntareitistöjen rakentamisessa. Samaa yhteistyöhalukkuutta ovat osoittaneet maakuntakaavan sekä Joensuun seudun yleiskaavan laatijat. Mutta olosuhteet, painotukset ja odotukset muuttuvat, joten aina on parantamisen varaa - etenkin luontosuhteen huomioonottamisessa.

Ilman edellämainittujen toimijoiden olemassaoloa kansalaiset joutuisivat käyttämään vain "koiranpissatuspolkuja" tai suunnistamaan. Talvella olisi ainaista "umpihankihiihtoa". Molempia joutuisi harrastamaan iltapimeässä! Latulaisilta se onnistuisi, mutta entäs muut kansalaiset?

JOENSUUN LATU ry:n toiminta-ajatus


Edistämme ulkona tapahtuvaa, terveyttä edistävää liikuntaa sekä yhdessäoloa.

Järjestämme ympäri vuoden liikunta- sekä virkistystapahtumia kaiken ikäisille ja kuntoisille liikkujille. 

Verkostoitumalla alan muiden toimijoiden kanssa monipuolistamme lajivalikoimaamme.

Mielipitein ja lausunnoin vaikutamme liikunnan olosuhteisiin.