Ulkoilukyselyn tuloksia esiteltiin päättäjille

Viime toukokuussa avattiin Joensuun Ladun nettisivuilla kysely, jossa selvitettiin mm. vastaajien ulkoilutottumuksia, hyvän ulkoilukohteen kriteerejä ja kehittämistoiveita. Kyse oli Suomen Ladun käynnistämästä Kutsu päättäjä ulos -kampanjasta, jossa kyselyn avulla haluttiin kartoittaa ulkoilijoiden näkemyksiä ja viedä niitä eteenpäin kuntien päättäjille.

Joensuun seudulta saatiin kiitettävä määrä vastauksia eli 343 kpl. Lämmin kiitos kaikille vastaajille! Vastaajat ovat odotetusti aktiiviliikkujia: 46 % heistä ilmoittaa ulkoilevansa päivittäin ja 48 % useamman kerran viikossa. Mieluiten he lähtevät ulkoilemaan rauhalliseen, meluttomaan, metsäiseen luontoympäristöön.

Lumisen ajan suosituimpia ulkoilutapoja ovat hiihto ja lenkkeily juosten tai kävellen. Kolmanneksi, mutta kauaksi niiden taakse sijoittuu pyöräily, kuitenkin huomattavasti korkeammalle kuin valtakunnallisissa tilastoissa. Muita suosittuja talvisia ulkoilulajeja ovat lumikenkäily, retkeily, avantouinti ja koiran tai lasten kanssa ulkoilu.

Sulan maan aikaan ulkoillaan eniten lenkkeillen ja pyöräillen. Myös retkeily, maastopyöräily, uinti luonnonvesissä, marjastus ja sienestys ovat suosittuja ja tietenkin kesälläkin ulkoillaan koirien ja lasten kanssa.

Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi kyselyn mukaan nähdään ulkoilu- ja maastopyöräreitit ja luontopolut sekä pyörätiet ja kevyen liikenteen väylät. Myös hiihtoreittien ja kävelyyn ja pyöräilyyn soveltuvien talvireittien kehittämistä pidetään tärkeänä.

Joensuun Latu kutsui eräänä marraskuisena iltana Joensuun kaupungin liikuntatoimen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä sauvakävelylenkille ja iltakahville keskustelemaan kyselyn tulosten pohjalta alueemme ulkoilumahdollisuuksien kehittämisestä. Painotimme lähiliikuntaolojen, kuten kävelyreittien, kevyen liikenteen väylien ja latujen tärkeyttä. Kuulimme, että Siilaisenpuron ylittävä silta rakennetaan vuonna 2021. Meille kerrottiin myös, että Kuhasaloa kehitttämistä koskevat ehdotukset odottavat kokonaissuunnitelmaa. Sama koskee Lykynlampea.  Joensuun kaupungin tiukasta rahatilanteesta huolimatta pyrkimys on  ylläpitää ja kehittää nykyistä liikuntapaikkaverkostoa mahdollisuuksien mukaan. Vastaavanlainen keskustelutilaisuus todettiin jatkossakin hyödylliseksi.