65+ -remonttiryhmä Joensuun Ladun jäsenille 12.3. - 7.5.2018

Mistä on kysymys?

Remonttiryhmä liittyy fysioterapiaopiskelijoiden opintojakson ”fysioterapeutti terveyden ja terveysliikunnan edistäjänä” käytännön opetukseen. Sisältö on terveyden edistämistä eri keinoin ja elämäntapamuutoksissa tukemista.

Kenelle se sopii?

65-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille, joilla on tarve saada tietoa ja taitoja esimerkiksi liikunnan uudelleen aloittamiseen ja elämäntapamuutoksiin. Ei siis aktiiviliikkujille tai hyväkuntoisille. Toimintakyvyn rajoitteet eivät estä ryhmään pääsyä. Akuutti sydänsairaus estää ryhmään osallistumisen. Varsinainen liikunnan ohjaus pelkän liikunnan vuoksi ei kuulu tähän opintojaksoon. Ryhmä on henkilöille, jotka haluavat sitoutua 8 viikkoa kestävään toimintaan fysioterapiaopiskelijoiden johdolla. 

Milloin ja missä?

Viikoilla 11 – 19 eli 12.3.-7.5.2018 (ei viikolla 12) maanantaiaamuisin klo 9-10 yhteensä 8 kokoontumiskertaa. Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinteen kampuksen luokassa E161 ja ulkona.

Mitä sisältää?

Terveyskuntotestauksen, matalan kynnyksen liikuntaa eli tasapainon hallintaa, rentoutusta, aivoterveyden edistämistä, unen laatua ja muita terveyden edistämisen aiheita (säädetään yksilöllisten tarpeiden mukaan).

Mitä maksaa ja miten voi pyrkiä mukaan?

Ryhmään osallistuminen on maksutonta. Ilmoittautumalla Karelia-ammattikorkeakoulun infossa 1.-19.2.2018 välisenä aikana. Osoite: Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9, E-rakennus, infopiste eli vahtimestarin työtila pääoven vieressä. Vain kokonaan täytetyt ilmoittautumislomakkeet huomioidaan. Lomakkeet käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään terveyskuntotestien taustatietoina.

Pääsevätkö kaikki ilmoittautuneet?

Ryhmään voidaan ottaa kymmenen henkilöä. Jos hakijoita on enemmän, osallistujat valitaan opetuksellisin perustein heistä, joiden terveyskunto on heikoin. Muut jäävät jonotuslistalle, jos valittu peruuttaa. 

Terveysliikuntaterveisin

Anu Pukki (Karelia-amk) ja Liisa Oura (Joensuun Latu)