Jokamiehenoikeudet -kiertue oli Joensuussa 21.10.2013

Tilaisuus osoitti, että onko mikään muu elämänalue viimekädessä niin paljon sydämen sivistyksen, hienotunteisuuden - moraalin varassa, kuin mitä jokamiehenoikeudet ovat? Kannattaisi pitää mielessä myös jokamiehenvelvollisuudet. Etenkin luonnon roskaaminen ja kasviston "raiskaaminen" on jo niin pitkälle menevää, että jokamiehenoikeuksiin tullee tulevaisuudessa tiukennuksia? Luonnossa liikkujien iloksi tehtyjä rakennelmia onkin jo jouduttu purkamaan!

 

Viime kesänä jokamiehenoikeudet olivat otsikoissa "marjasodan" takia. Talvella keskusteltiin kiivaasti hiihtoladuilla kävelemisestä. Entä kuinka lähellä rantaa saa onkia tai miten jokamie-henoikeudet menevät yksityisteillä? Tästä ja paljon muusta puhuttiin Jokamiehenoikeudet kiertueella -yleisötapahtumissa.

Jokamiehenoikeudet kiertue käsitti yhteensä 20 yleisötilaisuutta eri puolilla Suomea. Tilaisuudet olivat maksuttomia eikä niihin tarvinnut ilmoittautua.

Yleisötilaisuuden teemat olivat:
- Jokamiehenoikeuden luonne ja ydinasiat
- Maankäytön vaikutus jokamiehenoikeuteen
- Jokamiehenoikeudet erilaisten harrastusten ja toimintojen näkökulmasta
- Kysymyksiä, pulmatilanteita, paikallisia asioita ja keskustelua

Iltatilaisuuksissa painottui enemmän ulkoilijoiden ja maanomistajien näkökulma. Päivätilai-suuksissa painotus oli viranomaisten näkökulmaa ja esimerkiksi mahdollisuuksia vaikuttaa jokamiehenoikeuden käyttöön. Kiertueella oli tiukkaa asiaa ja vapaata keskustelua jokaisen mahdollisuudesta liikkua ja oleskella luonnossa.

Kiertueen tilaisuudet pohjautuivat syksyllä 2012 valmistuneeseen ympäristöministeriön julkaisuun: Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella. Lainsäädäntöä ja hyviä käy-täntöjä. (SY 30/2012).

Kaikissa tilaisuuksissa ovat paikalla kirjan toimittanut asiantuntija Anne Rautiainen Suomen Ladusta ja johtaja Markku Tornberg MTK:sta.


Lisätietoja kopioitu Anne Rautiaisen sähköpostista 26.8.: Kiertueen pohjana on ympäristöministeriön syksyllä 2012 julkaisema Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella -opas. Kaikissa tilaisuuksissa ovat paikalla oppaan toimittanut asiantuntija Anne Rautiainen Suomen Ladusta ja johtaja Markku Tornberg Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta.

Kiertueen yhteistyökumppaneina toimivat Gasum, Elfving ja Erätukku.

Lisätiedot: Anne Rautiainen, Suomen Latu ry, p. 050 545 6539, anne.rautiainen@suomenlatu.fi

www.suomenlatu.fi/jmo

Linkki teokseen Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella:
http://www.suomenlatu.fi/suomen_latu/ulkoilun-olosuhdetyo/jokamiehenoikeudet/

Katso myös ympäristö.fi -sivuja.