Järjestöyhteistyö sekä sidosryhmä- ja yhteiskuntasuhteet

Järjestön kokoukset...

Suomen Ladun valtakunnalliset tapahtumat...

Suomen Ladun tapahtumakalenteri kokouksista, tapahtumista yms.

Suomen Latu ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Suomen Latu /ulkoiluasun valintavinkki video

Kevätkokous 2018 järjestään Kiilopäällä ja samassa yhteydessä vietetään Suomen Ladun 80-
vuotisjuhlaa. Kokous järjestetään vappuna 27.4.-1.5. Juhlakokouksen teemana on vapaaehtoisuus.

Liikuttaja
KIILOPÄÄ
Savo-Karjala

SAVO-KARJALAN LATUALUE on yhteistyöelin, mutta osallistuu päätöksiin SUOMEN LADUn liittokokouksissa ja latualueen (syys)kokouksissa. 
Yhteyshenkilö v. 2018: 

Kyllikki Rytkönen, Iisalmen Latu
P. 0400-667 758, leenakyllikki.rytkonen@gmail.com 
Iisalmen Latu ry,  -
Puijon Latu

P-Karjalan latuyhdistykset: Enon Latu - Pogostan Latu - Pielisen Latu

Joensuun Latu pyrkii aktiivisesti verkostoitumaan muiden järjestöjen ja yhdistysten sekä myös työorganisaatioiden kanssa silloin kun siitä on molemmille ja myös yhteiskunnallista hyötyä.

Vuosi vuodelta on toimintakalenteriin ilmaantunut yhä enemmän muiden järjestämiä tapahtumia, joihin latulaiset voivat osallistua. Vastaavasti olemme kutsuneet yhteistyökumppanit tulemaan vieraiksi meidän tapahtumiimme.

Vakiintunut kumppani on Future Club. Joensuun Kauhojien ja Ladun melontatapahtumat ovat molemmille avoimia. Toki moni aktiivimeloja on myös Kauhojien jäsen. Puijon Ladun kanssa on vuosia vanha yhteistyö kaamosviikon ja Kilpisjärven viikon järjestelyissä. Kumpen ruskaretki on ainoa sovittu ja varma. Seuratkaa Kumpen tiedotusta, Ladun sivuja ja sähköpostia. Uusia kumppaneita yritämme löytää, mutta muotojen etsiminen ei ole aina ihan itsestään selvää. 

Seuraa Ladun kotisivuja, tiedotamme näistä postituslistalla – taas yksi hyvä syy liittyä siihen – sekä Karjalaisen järjestöpalstalla.

Niittylahden eräopasopiskelijat järjestämässä Ladun tapahtumia


Joensuun Latu ja Pohjois-Karjalan ammattiopiston erä- ja luonto-opasoppilaslinja ovat löytäneet toisensa molempia hyödyttävällä tavalla. Meillä on jatkuva pula tapahtumien vetäjistä ja opiskelijoilla tapahtumista, joissa he voivat näyttää ammattitaitonsa. Varsinkin toukokuu on opiskelun viimeinen kuukausi ja näyttöjen antamisen aika.

Tällainen tapahtuma on hieman toisenlainen kuin latulaisten itse vetämät retket. Tapahtuman vetäjä käyttäytyy kuin tuleva ammattilainen, puhuu ehkä hieman enemmän ja erilaisia asioita kuin latulainen latulaiselle. Tapahtuma arvostellaan, mukana on näytön vastaanottaja – arvioija. Opiskelija tekee siitä itsearvioinnin ja se puidaan jälkikäteen ennen hyväksymistä ammattitutkinnon osaksi.

Me latulaiset saamme roppakaupalla hyviä ja mielenkiintoisia tapahtumia ammattimaisesti järjestettynä, he tilaisuuden näyttää osaamisensa. Uusia kohteita, uusia lajeja, uusia yhdistelmiä. Näille kannattaa osallistua.

 

Joensuun kaupunki on tärkeä kanssatoimija

Joensuun kaupunki (liikunta, kaavoitus sekä kadut ja liikenne) on Joensuun Ladun tärkein yhteistyökumppani. Ilman liikuntatoimen työtä valmiita latuja ei olisi, nuotiopaikoilla ei olisi puita, eikä Lykynlammen kahvio palvelisi latulaisten toimesta jne, jne.

Teknisen viraston kaavoitus ja kevytväylästön rakentajat taas huolehtivat siitä, että on verkostomaisia, turvallisia ja kaikkien kansalaisten tavoitettavissa olevia asiointi- ja lähiliikuntareitistöjä (kevyt- ja latuväyliä sekä -paikkoja) terveysliikunnan tueksi kaikkina vuodenaikoina. Eriasteinen kaavoitus luo rakennettavan terveysliikunta-väylästön perustan.

Joensuun keskustan liikennesuunnitelma 21.8.2012