Retkien vaativuusluokitus

Helppo retki on maastoltaan helppo, korkeuseroja on vain vähän ja vauhti on maltillinen. Käytetään polkuja ja muita valmiita reittejä.

Keskivaativa retki on maastoltaan vaativampi, korkeuseroja ja vaikeakulkuisia paikkoja on jonkin verran. Lisäksi voi olla poikkeamisia valmiilta reiteiltä.

Vaativa retki on olosuhteiltaan ja/tai pituudeltaan vaativa. Reitillä voi olla jyrkkiä ja vaikeakulkuisia osia sekä mahdollisia kahluuosuuksia.